jul
04

Het gaat goed met de ICT in Groningen!

Het gaat goed met de informatie- en communicatietechnologie in Groningen. Een groot aantal ICT-bedrijven heeft hier de thuisbasis en zorgt ervoor dat meer dan 10.000 werknemers een vaste baan in deze sector heeft. Met KPN en Castel als belangrijke stuwende telecombedrijven is er in Groningen een bloeiende sector van ICT-dienstverleners ontstaan.

Met de komst van de LOFAR-radiotelescoop en de IBM Blue Gene research computer, concentreert zich nog meer hoogwaardige kennis in het Noorden. De infrastructuur is met het internetknooppunt Groningen Internet Exchange (GN-IX) en de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in het ICT Platform ook uitstekend verzorgd.

De Zernikeborg is het knooppunt voor ICT-infrastructuur in Noord-Nederland. In de Zernikeborg worden ICT-kennis en faciliteiten verzameld: het rekencentrum van de universiteit, het kenniscentrum voor internettoepassingen, het High Performance Computing Center, de CAVE (een virtuele ruimte voor visualisatietoepassingen) en de Groningen Internet Exchange. Een groot deel van de faciliteiten in de Zernikeborg staat ook ter beschikking van het bedrijfsleven. Al deze activiteiten hebben een aanzuigende werking op nieuwe ICT-bedrijven, met als voordeel dat hooggeschoolde mensen met hun technologische kennis in de regio blijven. Groningen komt zo steeds dichter bij haar ambitie om hét kennisknooppunt van Nederland te worden.

De regio ligt op een aantal hoofdroutes, waaronder het Tyco Global Network, één van de meest geavanceerde breedbandnetwerken ter wereld. Groningen Internet Exchange (GN-IX) is een belangrijk interconnectiepunt op dit netwerk en verbonden met de datacenters van o.a. Tyco, Versatel, Atos Origin en Essent Kabelcom. Ook de regionale en lokale telecommunicatienetwerken voldoen aan de hoogste eisen. Providers als KPN, UPC, BT Ignite, Northern Light Rail, Essent Kabelcom en Telfort beschikken in Noord-Nederland over een breedband glasvezel backbone en wijdvertakte regionale netwerken. Tevens heeft Noord-Nederland een bijna 100% dekkingsgraad op het gebied van ADSL en internet via de kabel.

bron: daaromgroningen.nl

jun
28

Virtualisatie van servers zorgt voor besparing

Als u servers virtualiseert, heeft u minder servers nodig voor dezelfde hoeveelheid IT-diensten. U bespaart dus flink op hardware, licenties en energieverbruik. Maar u zorgt er ook voor dat u sneller nieuwe diensten kunt aanbieden met een hoge beschikbaarheid.

Herkent u dit?

  • Heeft u voor elke toepassing een fysieke server in gebruik?
  • Weet u zeker dat u een goede back-up heeft van uw servers?
  • Bent u veel geld kwijt aan het onderhoud van uw servers?

Met virtualisatie gebruikt u uw servers veel efficiënter. IT-managers denken bij virtualisatie vaak aan VMware. Onze ICT leverancier heeft een uitgebreide kennis op het gebied van VMware en heeft ook ons netwerk volledig gevirtualiseerd.

jun
28

Groningen: Grote ICT-projecten gedoemd te mislukken

Albert BoonstraICT-gerelateerde megaprojecten, zoals rekeningrijden en het Elektronisch Patiëntendossier, zijn vanaf het begin gedoemd te mislukken. Dat komt omdat de vele problemen die ermee gepaard gaan, zoals de kosten, de tijdsduur, en de uiteenlopende belangen van de betrokken partijen, schromelijk worden onderschat. Overheid en bedrijfsleven zouden zulke megaprojecten daarom niet moeten willen. Het zouden hooguit doelen kunnen zijn, waar op een organische wijze naartoe wordt gewerkt. Dat zegt Albert Boonstra, hoogleraar Informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen, tijdens zijn oratie over innovatieve informatietechnologie.

Het stranden van grootschalige ICT-projecten kost de samenleving volgens de Algemene Rekenkamer jaarlijks ongeveer 6 miljard euro, bijna een derde van de totale ICT-investeringen (18,5 miljard, zie voetnoot 1). ‘En dan hebben we het bij mislukken alleen nog maar over projecten die uiteindelijk helemaal niet door zijn gegaan. De OV-chipkaart is naar die maatstaf nog geslaagd, omdat hij ondanks alle haken en ogen wel is ingevoerd, zij het veel minder ver strekkend dan indertijd de bedoeling was,’ zegt Boonstra.

jun
02

Groningen heeft nu officieel Europa’s snelste computer: Stella

De snelste computer van Europa is onlangs in Groningen in gebruik gesteld. De naam is Stella, wat staat voor Supercomputer Technology for Linked Lofar Applications. Het door IBM ontwikkelde systeem vormt het kloppend hart van het grootste sensornetwerk ter wereld (LOFAR), dat op dit moment in Noord-Nederland in ontwikkeling is.

Stella, die in april 2005 in Groningen officieel in gebruik is genomen, staat op de zesde plaats in de TOP500-lijst van snelste computers ter wereld.  De TOP500-lijst is eind juni 2005 bekendgemaakt tijdens de International Supercomputing Conference (ISC2005) in Heidelberg, Duitsland. Voor het eerst sinds lange tijd doet Europa weer mee in de lijst van snelste computers; in de top 10 komen drie Europese instellingen voor: Lausanne, Barcelona en Groningen. Lausanne haalt 18.20 Tflop/sec, terwijl Barcelona en Groningen (bijna) evenveel rekenkracht hebben (resp. 27.91 en 27.45 Tflop/sec). De Groningse supercomputer staat opgesteld bij het RC, het universitair rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt ingezet voor het ASTRON-project LOFAR, de grootste radiotelescoop ter wereld.

De computer gaat alle gegevens die LOFAR oplevert verwerken. LOFAR is een soort reuzentelescoop, bestaande uit een netwerk van ongeveer 25.000 kleine antennes van maximaal twee meter hoog, die de komende jaren worden geplaatst in een gebied dat zich uitstrekt van Friesland, Groningen, het noordwesten van Duitsland, Overijssel tot Gelderland. De gemeente Borger-Odoorn in Drenthe vormt het centrum van het netwerk. Alle stations zijn met de supercomputer verbonden door glasvezelverbindingen, waardoor het systeem een telescoop met een doorsnee van 350 kilometer vormt.

Via LOFAR komen signalen uit de ruimte binnen die door de supercomputer verwerkt worden. Met behulp van het systeem hopen wetenschappers 13 miljard jaar terug in de tijd te kunnen kijken en het ontstaan van de vroegste sterren en sterrenstelsels te bestuderen die vlak na de oerknal zijn ontstaan.

De supercomputer kan met zijn enorme rekencapaciteit echter ook belangrijke informatie verschaffen aan geofysici en landbouwdeskundigen. Met de sensoren van LOFAR kan bijvoorbeeld de kans op het uitbreken van ziekten die schadelijk zijn voor gewassen verminderd worden.

Het systeem is in staat de ontwikkeling van het weer en de vochtbalans te monitoren. De supercomputer bepaalt vervolgens met behulp van groeimodellen de kans op een uitbraak van een ziekte. Boeren kunnen hier direct rekening mee houden in de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen naar behoefte aanpassen.

‘Deze supercomputer is uniek omdat het gebruik totaal anders is dan tot nog toe met vergelijkbare computers het geval was’’, meent J. Post van IBM. ,,Tot op heden voerden computers gerichte berekeningen uit, die naar bepaalde eindresultaten toewerkten. Deze computer bekijkt wat er nu gebeurt, een realtime toepassing dus.’